Här visas några exempel på arbeten utförda av Varbergs tapetserarverkstad

Se även före/efter bilder längre ned på sidan!